Gặp gỡ cụ ông sở hữu nhiều tượng ông Địa, Thần Tài nhất Việt Nam

Hàng nghìn bức tượng Phật, ông Địa, ông Thần Tài được cụ Hai mang về thờ cúng. Ảnh TK.
Hàng nghìn bức tượng Phật, ông Địa, ông Thần Tài được cụ Hai mang về thờ cúng. Ảnh TK.
Hàng nghìn bức tượng Phật, ông Địa, ông Thần Tài được cụ Hai mang về thờ cúng. Ảnh TK.
Lên top