Gặp gỡ “chúa đảo” được tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Từ một ốc đảo hoang vắng, lên bãi Nguyệt Bàn đã phát triển theo mô hình làm nông nghiệp sạch, mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng. Ảnh: PV
Từ một ốc đảo hoang vắng, lên bãi Nguyệt Bàn đã phát triển theo mô hình làm nông nghiệp sạch, mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng. Ảnh: PV
Từ một ốc đảo hoang vắng, lên bãi Nguyệt Bàn đã phát triển theo mô hình làm nông nghiệp sạch, mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top