Gánh nặng phí xét nghiệm COVID-19 khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện

Phiếu thu phí xét nghiệm bệnh nhân phải chi trả như một loại "phí vào cửa" (trường hợp kết quả âm tính) để được vào trong bệnh viện khám chữa bệnh. Ảnh: Thế Lâm
Phiếu thu phí xét nghiệm bệnh nhân phải chi trả như một loại "phí vào cửa" (trường hợp kết quả âm tính) để được vào trong bệnh viện khám chữa bệnh. Ảnh: Thế Lâm
Phiếu thu phí xét nghiệm bệnh nhân phải chi trả như một loại "phí vào cửa" (trường hợp kết quả âm tính) để được vào trong bệnh viện khám chữa bệnh. Ảnh: Thế Lâm
Lên top