Gang nóng chảy gây cháy ở Nhà máy gang thép Hòa Phát Dung Quất

Cháy nhà máy gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Chụp màn hình
Cháy nhà máy gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Chụp màn hình
Cháy nhà máy gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top