Gần tết, đào Thất Thốn "sang chảnh" được thuê lại hàng chục triệu đồng/gốc

Mỗi độ xuân về, người sành chơi hoa lại tìm kiếm cho mình những gốc đào Thất Thốn cổ thụ. Đây là loại đào cổ, hiếm và là biểu tượng cho tinh hoa đào Nhật Tân. Ảnh Phương Nga.
Mỗi độ xuân về, người sành chơi hoa lại tìm kiếm cho mình những gốc đào Thất Thốn cổ thụ. Đây là loại đào cổ, hiếm và là biểu tượng cho tinh hoa đào Nhật Tân. Ảnh Phương Nga.
Mỗi độ xuân về, người sành chơi hoa lại tìm kiếm cho mình những gốc đào Thất Thốn cổ thụ. Đây là loại đào cổ, hiếm và là biểu tượng cho tinh hoa đào Nhật Tân. Ảnh Phương Nga.
Lên top