Gần một nửa tầng 43 khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa bị tháo dỡ?

Đã có sự thay đổi về hiện trạng ở tầng 43 của khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: N.Băng
Đã có sự thay đổi về hiện trạng ở tầng 43 của khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: N.Băng
Đã có sự thay đổi về hiện trạng ở tầng 43 của khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: N.Băng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM