Choáng với công nghệ “thẻ sinh viên” giả:

Gắn mác “Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội” chỉ với…. 50.000 đồng!