Gắn camera phạt nguội: “Liều thuốc" hiệu quả điều trị vi phạm giao thông

Việc gắn camera xử phạt qua hình ảnh được xem là biện pháp hiệu quả nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông. Ảnh: PV
Việc gắn camera xử phạt qua hình ảnh được xem là biện pháp hiệu quả nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông. Ảnh: PV
Việc gắn camera xử phạt qua hình ảnh được xem là biện pháp hiệu quả nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông. Ảnh: PV
Lên top