Gần 9.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly

Nguồn biểu đồ:  Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top