Gần 80.000 lao động tự do tại Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

Lao động tự do tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh: Nhật Hồ
Lao động tự do tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh: Nhật Hồ
Lao động tự do tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top