Gần 800 giáo viên, học sinh Bắc Giang thuộc diện F1, phải cách ly tập trung

Giáo viên Trường Mần non Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang) tự làm mũ chắn giọt bắn để ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đặng Thiều Quang
Giáo viên Trường Mần non Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang) tự làm mũ chắn giọt bắn để ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đặng Thiều Quang
Giáo viên Trường Mần non Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang) tự làm mũ chắn giọt bắn để ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đặng Thiều Quang
Lên top