Gần 80 tỉ đồng đã đến tay người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội đã hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 bằng nhiều hình thức. Ảnh: TG
Hà Nội đã hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 bằng nhiều hình thức. Ảnh: TG
Hà Nội đã hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 bằng nhiều hình thức. Ảnh: TG
Lên top