Gần 7.000 “shipper” tại Hà Nội được cấp phép hoạt động giao nhận hàng hóa

Gần 7.000 “shipper” được cấp phép hoạt động giao nhận hàng hóa. Ảnh minh họa GH
Gần 7.000 “shipper” được cấp phép hoạt động giao nhận hàng hóa. Ảnh minh họa GH
Gần 7.000 “shipper” được cấp phép hoạt động giao nhận hàng hóa. Ảnh minh họa GH
Lên top