Gần 600 cuộc gọi phản ánh giả danh ngành Điện dọa cắt điện tại TP.HCM

Ngành Điện khuyến cáo người dân nên cài ứng dụng EVNHCMC_CSKH là để nhận thông tin chính thức từ EVNHCMC.
Ngành Điện khuyến cáo người dân nên cài ứng dụng EVNHCMC_CSKH là để nhận thông tin chính thức từ EVNHCMC.
Ngành Điện khuyến cáo người dân nên cài ứng dụng EVNHCMC_CSKH là để nhận thông tin chính thức từ EVNHCMC.
Lên top