Gần 60% người dân TP.Mỹ Tho từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine

Cùng với đẩy nhanh tiêm vaccine, TP.Mỹ Tho cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Cùng với đẩy nhanh tiêm vaccine, TP.Mỹ Tho cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Cùng với đẩy nhanh tiêm vaccine, TP.Mỹ Tho cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top