Gần 5km đê sạt lở, Cà Mau xem xét tình huống khẩn cấp

Đê biển Tây nhiều đoạn tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Đê biển Tây nhiều đoạn tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Đê biển Tây nhiều đoạn tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top