Gần 500 đầu đạn lăn lóc ở khu vực biên giới Quảng Trị

Số đầu đạn được phát hiện. Ảnh: HT.
Số đầu đạn được phát hiện. Ảnh: HT.