Gần 50% NLĐ mất việc có tiền tích lũy chỉ đảm bảo cuộc sống dưới 1 tháng

Số người lao động nhận được trợ cấp từ nguồn trợ cấp của Nhà nước là rất thấp. Ảnh minh họa: Cường Ngô.
Số người lao động nhận được trợ cấp từ nguồn trợ cấp của Nhà nước là rất thấp. Ảnh minh họa: Cường Ngô.
Số người lao động nhận được trợ cấp từ nguồn trợ cấp của Nhà nước là rất thấp. Ảnh minh họa: Cường Ngô.
Lên top