Gần 50 dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng

44 gian hàng từ gần 50 dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ 4. Ảnh ĐL
44 gian hàng từ gần 50 dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ 4. Ảnh ĐL
44 gian hàng từ gần 50 dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ 4. Ảnh ĐL
Lên top