Gần 5 triệu lượt người đến viếng và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa

Gần 5 triệu lượt người đến viếng, tưởng nhớ kể từ ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Gần 5 triệu lượt người đến viếng, tưởng nhớ kể từ ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Gần 5 triệu lượt người đến viếng, tưởng nhớ kể từ ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top