Gần 5 tỉ mua lễ thắp hương liệt sĩ: Không chỉ mua hương mà còn mua quà...

Ảnh chụp thông báo mời thầu của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh LH
Ảnh chụp thông báo mời thầu của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh LH
Ảnh chụp thông báo mời thầu của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh LH
Lên top