Gần 5 năm, đăng ký khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Chị Lê Kim Thủy, nhân viên phòng hành chính quản trị bệnh viện Từ Dũ, là mẹ của những trẻ bị bỏ rơi.
Chị Lê Kim Thủy, nhân viên phòng hành chính quản trị bệnh viện Từ Dũ, là mẹ của những trẻ bị bỏ rơi.
Chị Lê Kim Thủy, nhân viên phòng hành chính quản trị bệnh viện Từ Dũ, là mẹ của những trẻ bị bỏ rơi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM