Gần 457.900 xe được cấp mã QR Code

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện được cấp mã QR Code. Ảnh GT
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện được cấp mã QR Code. Ảnh GT
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện được cấp mã QR Code. Ảnh GT
Lên top