THỪA THIÊN - HUẾ:

Gần 42 tỉ đồng đầu tư hệ thống xử lí nước thải các bệnh viện ở Huế

Các bệnh viện sắp có hệ thống xử lý nước thải.
Các bệnh viện sắp có hệ thống xử lý nước thải.
Các bệnh viện sắp có hệ thống xử lý nước thải.
Lên top