Gần 4.000 người sử dụng căn cước công dân tích hợp mũi tiêm vào sân Mỹ Đình

Máy chuyên dụng dùng để quét thẻ căn cước công dân gắn chip của khán giả vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Máy chuyên dụng dùng để quét thẻ căn cước công dân gắn chip của khán giả vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Máy chuyên dụng dùng để quét thẻ căn cước công dân gắn chip của khán giả vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Lên top