Gần 40% dân số Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone

Ảnh minh họa. Nguồn Bộ Y tế
Ảnh minh họa. Nguồn Bộ Y tế
Ảnh minh họa. Nguồn Bộ Y tế
Lên top