Gần 3.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, 5.000 người phải sơ tán

 Cơ quan chức năng đang hỗ trợ người dân bằng phương tiện chuyên dụng.(ảnh: Trường Hùng)
Cơ quan chức năng đang hỗ trợ người dân bằng phương tiện chuyên dụng.(ảnh: Trường Hùng)
Cơ quan chức năng đang hỗ trợ người dân bằng phương tiện chuyên dụng.(ảnh: Trường Hùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM