Gần 3.000 du khách từ Cô Tô đã về đất liền

Tính đến 16h30 ngày 26.6 đã có 2.800 du khách về bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tính đến 16h30 ngày 26.6 đã có 2.800 du khách về bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tính đến 16h30 ngày 26.6 đã có 2.800 du khách về bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Hùng