Gần 300 nhân viên Thảo Cầm Viên giảm 30% lương để có tiền chăm sóc động vật

Nhân viên Thảo Cầm Viên tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các động vật.  Ảnh: Minh Quân
Nhân viên Thảo Cầm Viên tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các động vật. Ảnh: Minh Quân
Nhân viên Thảo Cầm Viên tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các động vật. Ảnh: Minh Quân
Lên top