Gần 24.600 phương tiện phải quay đầu khi vào Hải Phòng

Gần 24.600 phương tiện phải quay đầu khi vào Hải Phòng để bảo đảm yêu cầu phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Gần 24.600 phương tiện phải quay đầu khi vào Hải Phòng để bảo đảm yêu cầu phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Gần 24.600 phương tiện phải quay đầu khi vào Hải Phòng để bảo đảm yêu cầu phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top