Tiền Giang:

Gần 200 học viên cai nghiện trốn trại tràn ra quốc lộ