Gần 20 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động

Nhiều trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Ảnh GT
Nhiều trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Ảnh GT
Nhiều trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Ảnh GT
Lên top