Gần 2 tuần sau vụ đê hữu Bùi "vỡ... theo kế hoạch": Người dân vẫn bì bõm trong nước lũ

Gần 2 tuần sau sự cố đê hữu Bùi "vỡ... theo kế hoạch", hàng chục hộ dân huyện Chương Mỹ vẫn bì bõm trong nước - Ảnh TN
Gần 2 tuần sau sự cố đê hữu Bùi "vỡ... theo kế hoạch", hàng chục hộ dân huyện Chương Mỹ vẫn bì bõm trong nước - Ảnh TN
Gần 2 tuần sau sự cố đê hữu Bùi "vỡ... theo kế hoạch", hàng chục hộ dân huyện Chương Mỹ vẫn bì bõm trong nước - Ảnh TN
Lên top