Gần 1ha trồng bơ của người dân bị kẻ xấu chặt phá

Nhiều cây bơ bị chặt hạ không thương tiếc (Ảnh: K.P)
Nhiều cây bơ bị chặt hạ không thương tiếc (Ảnh: K.P)
Nhiều cây bơ bị chặt hạ không thương tiếc (Ảnh: K.P)
Lên top