Gần 17.000 người phục vụ bầu cử ở Bà Rịa-Vũng Tàu âm tính SARS-CoV-2

Một điểm bầu cử ở phường 1, Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Một điểm bầu cử ở phường 1, Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Một điểm bầu cử ở phường 1, Thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Lên top