Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Đã di dời 900 công dân ra khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông (Ảnh ghi nhận chiều 2.9)
Đã di dời 900 công dân ra khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông (Ảnh ghi nhận chiều 2.9)
Đã di dời 900 công dân ra khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông (Ảnh ghi nhận chiều 2.9)
Lên top