Gần 100.000 nhà hư hỏng, nhưng Quảng Ngãi không có người thiệt mạng

Lên top