Gần 1.000 sản phẩm của nạn nhân bạo lực gia đình được tặng hành khách

Những sản phẩm thủ công từ bàn tay của phụ nữ bị bạo lực gia đình. Ảnh VN
Những sản phẩm thủ công từ bàn tay của phụ nữ bị bạo lực gia đình. Ảnh VN
Những sản phẩm thủ công từ bàn tay của phụ nữ bị bạo lực gia đình. Ảnh VN
Lên top