Gần 1.000 ngôi nhà tốc mái do bão số 5: Tập trung khắc phục thiệt hại

Các lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị bão cuốn tốc mái. Ảnh: Tiến Nhất.
Các lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị bão cuốn tốc mái. Ảnh: Tiến Nhất.
Các lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị bão cuốn tốc mái. Ảnh: Tiến Nhất.
Lên top