Gần 1.000 lượt du khách đến Quảng Trị trong ngày đầu mở cửa trở lại

Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải trong ngày 30.4. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải trong ngày 30.4. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải trong ngày 30.4. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Lên top