Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia

Công an tỉnh Ninh Bình triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021. Ảnh: NT
Công an tỉnh Ninh Bình triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021. Ảnh: NT
Công an tỉnh Ninh Bình triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021. Ảnh: NT
Lên top