Gần 100 xe ôtô biển số vàng LB chưa chuyển đổi sang biển số trắng

Xe ôtô biển số vàng LB chưa chuyển đổi mục đích sử dụng khiến việc quản lý gặp khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe ôtô biển số vàng LB chưa chuyển đổi mục đích sử dụng khiến việc quản lý gặp khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe ôtô biển số vàng LB chưa chuyển đổi mục đích sử dụng khiến việc quản lý gặp khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top