Gần 1 tuần vỡ đê Chương Mỹ: Trẻ em ngồi xe cải tiến "vượt sông" đến trường

6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.
6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.
6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top