Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Gần 1 tuần vỡ đê Chương Mỹ: Trẻ em ngồi xe cải tiến "vượt sông" đến trường

6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.
6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.
6 ngày sau vỡ đê, học sinh Chương Mỹ đi học bằng xe cải tiến.
Lên top