Game lậu, nhưng doanh thu hàng trăm triệu USD!

Việc tải game, mua game trên 2 chợ ứng dụng App Store và Google Play hiện rất phổ biến nhưng dòng tiền này chưa được kiểm soát. Ảnh: Thế Lâm
Việc tải game, mua game trên 2 chợ ứng dụng App Store và Google Play hiện rất phổ biến nhưng dòng tiền này chưa được kiểm soát. Ảnh: Thế Lâm
Việc tải game, mua game trên 2 chợ ứng dụng App Store và Google Play hiện rất phổ biến nhưng dòng tiền này chưa được kiểm soát. Ảnh: Thế Lâm
Lên top