Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gạc Ma nhắc để tự hào

Thiếu tướng Hoàng Kiền mong muốn "nhắc đến Gạc Ma là sự tự hào chứ không chỉ bi thương". Ảnh: TT
Thiếu tướng Hoàng Kiền mong muốn "nhắc đến Gạc Ma là sự tự hào chứ không chỉ bi thương". Ảnh: TT