Gác lại nghỉ lễ, những người lính căng mình giữa biển Tây Nam

Lên top