Ga Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tàu tết 2013 từ ngày 7.11