Ga Sài Gòn đang bán vé tàu Tết 2014: Mua vé tại ga bằng số thứ tự ổn định, đặt chỗ trên mạng bị chậm