Festival Người tự kỷ 2014: “Chúng tôi có thể làm được!”

Tiết mục nhảy sạp do các em tự kỷ trình diễn với sự tham gia của các cô giáo và tình nguyện viên.
Tiết mục nhảy sạp do các em tự kỷ trình diễn với sự tham gia của các cô giáo và tình nguyện viên.
Tiết mục nhảy sạp do các em tự kỷ trình diễn với sự tham gia của các cô giáo và tình nguyện viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top