Facebook, Youtube phải giải quyết khiếu nại tại Việt Nam trong vòng 24h

Facebook hiện có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Facebook hiện có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Facebook hiện có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top